Project Description

I. VỀ TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC HANOI – A

Là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Kiến trúc – Quy hoạch [ĐH Xây dựng], triển lãm kiến trúc Hanoi-A được tổ chức với mục đích kết nối và kiến tạo không gian tương tác giữa cơ sở đào tạo Kiến trúc và đơn vị hành nghề kiến trúc.

Triển lãm có sự tham gia của 16 đơn vị kiến trúc: TTAs, AHL Architects, NOWA, Nghia-Architect, VTN Architects, CUBIC, 1+1>2, NH Village Architects, Idee Architects, Baumschlager Eberle Asean, SAA, AIF Studio, VUUV, TropiKON, ARB, V-Architecture cùng rất nhiều các đơn vị đồng hành, các đơn vị tài trợ như: Tập đoàn Thạch Bàn, Công ty TNHH TM Hữu Nghị, Phố xinh, Milan Home, TRELIZART, Mitsubishi Chemical Cleansui, Luxxy, CE, Palm, Eleganz, Rubik, Gia Thịnh, SSB, Đông Sơn, ZEN, Bamboo Ali, E-power, Fendi, INCANTO, HUPI, UAI, ADA, Nam Thành Đô…

  • Đơn vị tổ chức và thực hiện: KIENVIET Jsc.,Khoa KT&QH ĐH Xây Dựng
  • Đơn vị truyền thông: kienviet.net

II. HÌNH ẢNH VỀ TRIỂN LÃM